התחלת עבודה - גישה למערכת הניהול

חלק זה מתאר כיצד מנהלים יכולים לגשת backend באמצעות הדוא"ל שסופקו (שם המשתמש) ו הסיסמה.

כדי לגשת למערכת הניהול:

 1. התחברות לחנות שלך כמנהל החנות. 

   

   

 2. מסרגל הכלים העליון, לחץ על ניהול. קישור זה גלוי למשתמשים שיש להם גישת מנהל תקין בלבד. 

   

   

  3. בחלון הראשי תופיע מערכת הניהול של go-shop, כפי שמוצג להלן: 

   

   

כתוב תגובה